X
تبلیغات
--•(-• _هشدار _•-)•--

--•(-• _هشدار _•-)•--

لطفا به ارشیو سر بزن *افکارات من * 
  این وبلاگ مخصوص بچه ها ...!Y
قبل ازنوشتن نــظـــــر در قسمتComment
برای گرفتن کد دکمه space را بزنید
لطفا تو همین پست [ نـــــــــــظـــر ] بذاری

Fine
____________________________
|| |خـــانوم ســـــتاره *|زندگـــی می کنم و برایــش دلیل هــم دارم


دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو

|| |خـــانوم ســـــتاره *

نگــــــران اشک هایم نبـــاشاز لبخــــندم بترس که معنایــــــشاشــــک های فردای توســـت !!

ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺯﻭﺩ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ… !ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ، ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ


ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﮕﻔﺘﻨﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ


ﮔﺎﻫــــــــــــــــﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﮕﻔﺘﻦ


ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻫﺎﯾﺸـــــــﺎﻥ

 اره ﺁﺩﻡ ﻫﺎ  کلا ﺯﻭﺩ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

|| |خـــانوم ســـــتاره *


آنان که عشــــــق را میفهمند


عذاب میکشــــند


و آنان که عشـــق را نمیفهــــمند


عذاب میـــدهند

|| |خـــانوم ســـــتاره *ســـــــــــــــــال نـــــــو مــــــبارک

|| |خـــانوم ســـــتاره *

میترسیــــدم از نبودنت و از بودنت بیشــتر!!!نداشتنت ویرانـــم میکند و داشتنت متوقفـــم...

وقتی نیســتی کسی را نمیخـــواهمو وقتی هســـتی تو را میخواهم...


|| |خـــانوم ســـــتاره *آهـــای فلانـــــــی . . .


 به زخم هایـــم خیره نــشو !


خودم می دانــم عمیقنـــد . . .


 با نگاهت به آتش میکشــــی وفاداریـــم را !ﺍﯾــﻨـــﻘـــﺪﺭ " ﺗـــﻌـــﻮﯾـــﺾ " ﻧــﮑــﻦ ...ﺑـــﻪ ﺧــــﺪﺍ ﮔـــﺎﻫـــﯽ ﻣــﯿــﺘــﻮﺍﻥ ﺭﺍﺑــﻄــﻪ ﻫــﺎ ﺭﺍ " ﺗــﻌــﻤــﯿــﺮ " ﮐـــﺮﺩﺣـــﺘــﯽ ﺑـــﺎ ﯾـــﮏ ﻟـــﺒــﺨـــﻨـــﺩ ﻋــﺎﺷــﻘــﺎﻧــﻪ...

|| |خـــانوم ســـــتاره *

[3/>]دلــــــــــم


با مشـــــت دیگران کـَـکش هم نمیگزد


امـــــــــــــــــــــــ ــــــــا


اخمـــ تـــــــو


خردش میکند


چه رســـــــــد به


قـــهر و نبودنـــــت...

|| |خـــانوم ســـــتاره *

کــــاشــــ میـــ شــــد


روبـــروی پنجــــره ای نیمــــه بــــاز


رو به برکــــــــه ای ارام


گذشتــــه را دفــــن کـــرد


لحظـــــاتی را شـــــاد شــــد


آرامـــــ نشـــــست


و مرگـــــــــــــــــ را در فنـــــجانی زیبـــــا


ســــرکـــــــشید


|| |خـــانوم ســـــتاره *
من نه عاشــــق هستمنه محتاج نگاهــــی که بلغزد برمن!من خودم هســــتم و آن حس غریــــب

که به صدعشق و هــــوس مـــی ارزد
کاش میدونـــستی


اونی که نشســــته


همیشه خســـته نیست !


شاید جایی برای رفـتن نــــــداره …!!!_______________________________
مَــتــرسَـــک ، حــرف ِ دلــت را خــوب میــدانَــم،!!!میــدانَــم دَرد دارد ٬ باشــــی ُ


وجـودت را هیـچ بدانـَنـد......چه زیبــــا می گفت مترسک وقتــــی نمیشودرفــــت
همین یــــک پا هم اضافیـــــست....

|| |خـــانوم ســـــتاره *


برهنه ات میکنند تا بهتــرشکسته شوی


نترس گردوی کوچک!انچه سیــاه میشود روی تو نیست


 دست انهاست.. كاش میفهمیدند


آنكه برای بدست آوردن محبتت حاضـــر است


تــنش را به تو بسپارد


فاحشــــــه نیست
هرچه مغرور تر باشـــــی

تشنه ترند برای با تو بودن...


و هرچه دســـت نیـــافتنـــــی باشی

بیشتر به دنبالت می آیند...


امان از روزی كه غروری نداشته باشی

و بی ریا به آنها محبت كنی...


انوقت تـــــو

را که نمیبینــــد هیچ ...


از كـــنارت عبور میكنند


 به  همین ســــادگی....!!!

|| |خـــانوم ســـــتاره *هـــر بار که کودکانه دست کسی رو گرفتــــمگم شـــده ام !ترس من از گــــــم شدن نیســـــت ..ترســـم از گرفـــتن دستی ست که بی بـــهانه رهایــــم کند !

سهــم من از دنیــــــــــــا


نداشتن استــــــــــــ ...


تنهـــــا قدم زدن در پیاده رو هــــــاو فكـــــــر كردن به كســـــی كههیــــچ وقتـــ نبود...!!!

|| |خـــانوم ســـــتاره *خدایـــا قبـــــول کن دیـــگر ...


حـــق با شیـــــطان بود...ادمــــهایت ارزش پرستیـــــدن نـــــدارند!!!

|| |خـــانوم ســـــتاره *
پاره ی تنـــــم به تن دیگری رفتـــــی ؟؟؟عادتــــم را که خوب میـــــدانی ؟؟؟چندشــــم میشود لباســـی را که بر تن دیگـــــری بوده


را بپوشــــــم ....بر نگـــــرد دیگــــر نمیخاهـــــمتمن بیهــــوده سوختم..


درست مثل یک سیگار روشنوســــــط لبهای کسی که سیگـــــاری نیست...!!


|| |خـــانوم ســـــتاره *

دوســتتـــــ دارمـــــ هـــایتـــــــ را بــاور می کــنــــمــ

مثل امضـــای آخــــر نامه هــایتـــــــــ

که می گـــفــتی خون اســتـــــ ولــــی بوی اب انــار میــداد...

میدانی                         قلبـــم را عصـــــب کشی کــــرده ام

نــه از ســـردی نگاهــــی می لـــرزد

و نه از گرمــــی نگاهــــی می ســـــوزد ..

|| |خـــانوم ســـــتاره *


شايــد برايت عجيـــب باشداين همه آرامشــــم...


خودمانی بگويــــمبه آخــــر که برسی فقط نگــــاه ميکنی...
نفـــس میکشــــم


تابه جای مـــــرده ها خاکـــم نکنند


این گــــونه است حال مندیگــــر چیزی نپـــــرس....


________________________________غصه ام از  تنهایی ام نیست...درد من این است که:
هــــر روز از خودم میپــــرسم


مگر خودش مرا انتخاب نکرده بود؟!!!
alone_by_da1x.jpg|| |خـــانوم ســـــتاره *تـــن من زخمـــــی است...
یک خـــراش کمتر یا بیشــــتر!!!!
چه فرقـــــی دارد تو راحـــــت باش

درد دارد وقتــی میــــــرود...
همه میگویند  پیــــدا بــــود دوستش نداشت


تـــــــو باشی نمیشکنی


حتـــی نمیتوانی ثابــــــت کنــــی
   هر شــــب 
با عاشقانه هایش خوابـــت میکرد!!

____________________________________


تـو زندگــــــی..


یکــ جایی هستــــ ، بعـد از کلی دویـــــــــدن


یهـو وایمیستی


سرتـــــو میندازی پاییـــــن


و آروم میـــــگی:


« دیگـــــه زورم نمی رســـه »
خستـــه ام ازجنس قلابـــی آدم ها !نه بره هـــا گرگ میشوند ونه گرگهــــــا سیرهمـــیشه پایان خوشی برای قصـــه ها نیست !صداقـــــت من حریف هرزگی این زمـــــانه نشدقبـــــول که باخته امســــــــوت پایان را بزنیـــــد.....

65366310232865890031.jpg


|| |خـــانوم ســـــتاره *

تاریـــخ انقضایــــت که سر برسدو دیگر طعـــم قبل را ندهی از کـــال تبدیل می شوی
به میــس کال به همیـــن راحـــــتی
درد دارد . . .!کــــــــسیَ تنهـــــآیتَ بگــــــــذاردَ که. . .!یــــــــک روزَ بخاطر بــــــــا او بودن . .!همـــــهَ تنهـــایتَ گذاشتــــــــــند
کاش میدانســــتمچه کسی این سرنوشت را برایم بافــــــتآنوقت به او میگفتـــم… یقـــه را آنقدر تنـــــگ بافته ای…که بغض هـــایم را نمی توانم فرو دهــــم…!!!

|| |خـــانوم ســـــتاره *

تلختــــرین درســـی کــه از زنـــدگی آمـــوختـــمایــن بــودکـــه هیــچ کـــس شبیـــه حــرفهـــایــش نبــود...!
گـاهــی نمـی دانــیاز دســــــــــت داده ای ..یـــااز دسـت رفـــتـــه ای....
e4676_133286773095.jpg
_________________________________در دسترس بودنـــت دیگر برایم ارزش نــــدارددیگــــر نه مشتــــــرکی...نه مـــــــورد نظـــر..میــــدانی ..    


                          

دلـــــــــــــــــــــــ ــــــم     

  


یـــک آمدن میخــــواهد بـــی هیـچ رفتنــــی !

|| |خـــانوم ســـــتاره *

                                 
   
                       
                           
خدایــــــــــم                         
   
                     

از اغوش های زیادی رانده شدمتــا که فهمیدم هیج جـــا به امنی اغوشت نیست
ﺧﻼﺻﻢ ﮐﻦ ﺍﺯ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ
نیست
Del NeveShte         
تــــــو این دنیا همــه میخوان خـــاص باشـــن
ولــــی تو عـــــادی باش                                    اینجـــوری خاص ترینــــی !                                 


aawe.jpg

|| |خـــانوم ســـــتاره *

دیـــگر به ساعت احتیاجــی نیســتبیهوده زیستــن را نیــازی به شمــارش نیســتﻣﯿـــــــﺮﻭﯼ؟؟


ﺣﺮﻓـــــﯽ ﻧﯿﺴﺖ .. ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻓـــــﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩﻓﻘﻂ ﺛﺎﻧﯿــــﻪ ﺍﯼ..  ﻧﻪ ﻟﺤﻈــﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﮔـــﺮﺩ


ﻣﻦ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻤـــﺎﻡ ﺗﻮ ﺑـــــﻮﺩﻡ ...ﺑــﯽ ﺍﻧﺼـــــــﺎﻑ

|| |خـــانوم ســـــتاره *

میگویند :سختی ها نمک زندگی است!!


امّا چرا کســی نفهمید!


نمک


برای مــــن که خاطراتم زخمی است


شـــور نیست


مزه “درد” میدهد….چه زخم هایی بر دلم خورد


تا یـــــاد گرفتم


كـــه هیچ نوازشی


بی درد نیست
84113628359809706022.jpg

|| |خـــانوم ســـــتاره *


خـدا را چـه دیــدی ؟


شـایــد دوامـــــــ  آوردم !


هـر تمــام شـدنـی که مــرگ نیـست !


 امــــــا نــــــــه


 گـاهـی می تــوان


کــنـار  یــــــــــک پـنجره


 سیـگار بـه دسـت و مــنـتـظــر


پــــوســیــد !!!حالـــــــا حرفـــــــهایمان بمـــــــاند برای بعددلخوری هــــامــــان


دلـــــــتنگی هــــامــــانو تمـــــــام اشکـــــــهای مـن

فقط به مـــن بگــــوبا او چـــــــگونـــــــه میگـــــــذرد


      کــــــه با مــــن نمی گذشت . . . ؟  

|| |خـــانوم ســـــتاره *دلـــم دیگر نه عشق می خواهـــد،نه دروغ های قشـــنگ...نــه ادعاهـــای بزرگـــــ


نـــه بزرگ هـــای پــر ادعـــا..دلم یک فنجــان قهوه ی داغ می خواهـــد و یک دوســت..


که بشــود با او حـــرف زد و بعــد...پشیمـــان نشـــد..میــــرم و پشت سرمـــو نگــــاه نمیکنمراه اشتــــباه  برگشـــت


در کارش نیســـت....پس تمامـــی پل ها  رو خـــراب میکـــنمو ایــــن بار از نـــو  .....

88852473855056483652.jpg


|| |خـــانوم ســـــتاره *

مهـــــم نیست که ماده شـــــیر درنده بـــودییا عقــــاب یکه تاز اســـــمانپــیر و زخمــــی که باشــی از سایــــه یهر گـــرگ و کفتاری  می هراســـی
Del Neveshte                  

دلتنـــــگ نیستمنه برای روزهایـــی که رفــــت


نه برای خاطراتــــی که گذشـــتغمگــین نیستم برای تمامی اشـــک هایی که ریخــتم


برای تمامی اه هـــایی که کشـــیدممن هم یـــاد گرفتـــه ام شــانه بالا بینـــدازم


و به راحتی


بگویـــم


به درکـــــــــــ

|| |خـــانوم ســـــتاره *

امـــروز با تمـــــــام  ادمـــــا دنیا قهـــــــرم!


امــــــــا


اگر تو صـــدایم کنی بر مــــیگردم

 

با همان حماقــــت و سادگــــی ام میگویم:      جـــــــــ♥ـــــــــانم...     


???? __                      


یکـــــــ لحظــه جایمــان را بـــا همـ عوضـــــ کنیمـ ...شــایـد تــو میفهمیدے چه  قـدر بے انصآفے


و


  مـــــن  مـــــے فهمیــدمـ  چـ ـرا...


13472_01170386431.jpg

|| |خـــانوم ســـــتاره *

لغتنــامه ی دنیا را باید آتــش زد !


جلــوی واژه ی نبــودن نوشته اند :عدم حضور شخـــص یا چیزی


همیــن !چقـــدر نبودن تو را ســـاده فرض میکنندخدایــا کسی را کــــه قسمت کس دیگریستسر راهمان قــــــــرار نــــدهتــا شبهای دلتنگیش برای مــا باشد و روزهــای خوشش برای دیگــری 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

دل تنـــــــگم....دلتنــــــــــگــــــ آن روزهـــــــــا که نمیـــــــدانم
محبتهایــــــش توهم  مـــن بـــــــود !!!!یا تــــرحم او؟؟
خریـــدار نـــــدارد ..   دلــــــی کــــــــــــــه برایـــــت "  

    لکـــــــــــــــ " زدہ اســـــــت  
     


etjghvfkvehl6rx6fej.jpg

                

    

|| |خـــانوم ســـــتاره *

من می بافـــم...


او می بافـــــد...


من برایـــــش کلاه ، تا سرش گـــــرم شود....


او برایــــــــم دروغ، تا دلم گـــــــــرم شود....!!!!!!


خوشـبخت کسی نیست که مشکــلی


ندارد بلکه کسی است که با مشــکلاتـشمشکــلی ندارد...

سقــوط                                                   

                                         

سرنوشت دل دادن به هر جاذبــه ای غیر از خــداسـتبه جـــاذبه ای می اندیشم که پروازم میدهــد


 ... خــــــدا ...6380.jpg


|| |خـــانوم ســـــتاره *
خستــه ام ازجنــس قلابی آدمها!


هـــــــی فلانــــــی!


راهــت رابگیــر و بــــرو ….


حوالــی من توقــف ”ممنــــوع” است….چه بیـــــــــــــــــــــــرحم میشوی


تقــــــــدیـــــــــــر


آنگاه کــه میگویی تقصـــیر خــودت بــــود  

|| |خـــانوم ســـــتاره *