--•(-• _هشدار _•-)•--

لطفا به ارشیو سر بزن *افکارات من * 
  این وبلاگ مخصوص بچه ها ...!Y
قبل ازنوشتن نــظـــــر در قسمتComment
برای گرفتن کد دکمه space را بزنید
لطفا تو همین پست [ نـــــــــــظـــر ] بذاری

Fine
____________________________
نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

  خیلی وقت حس نوشتن ندارم

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *                               دل دنیــــــا رو تو خون کــــردی که اینجــــوری تو رفتـــی ....          


                                                                     مرتضی پاشایی

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *


ﻣﯿﺘـــﺮﺳـــﻢ.....


ﺑـﺮﺍﯼ ﺩﯾــــﺪﺍﺭﻡ از بهشـــت


به ﺟﻬﻨــــﻢ ﺁﯾـــــﺪ

....

پـــــــــــــــــدرم


ﺍﺳﺖ ﺩﯾـــﮕﺮ...


 دلتنگشــــم ای خــدا
میــــــدونی یـــه رابــ ـطه از کـــجاخـــراب میــشه؟؟


تـــوناراحتـــش کنــ ــی


یکــــی دیـــگه آرومـــــش کنــــــه

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 


وقتی آدمهـــــــــــای کوچک رو


بـــــرای خودمون خیـــــلی بزرگ کنیم

 


هم اونــــها رو به اشتباه می اندازیم هم خودمــــون رو...

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

ارزش عشـــق برایم به قــــــدری است که

 

حاضـــرم پلی برای عــــبورش شوم

 

حتی اگر لحظـــه ای به زیر پایــــش نگـــاه نکند

   
نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

بگذار آنچه از دست رفتنــــیستاز دســـــت بــــرود...!!من آنچــــه را میخواهــــمکه به رنـگ التــــــماس آلــــوده نباشــــد...!

 

 

 

 

 

 باهــــام بودی

 

ولی همیشه میدونستم موندنی نبودی

 


ترس از نبـــودنت

 

همه ی لحظه های قشـــنگ بودنت رو برام نابــود میکرد

 


من با بودنــــت نابــــود بودم چه برسه به نبـــــودت !!!  

 

 

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

ایـن بـی تــفـاوتـیهـا....


ایــن بـی خــَـبــَــــری هــا....


نــَـبـــودَن ها ....


نــَـدیــدن هــا .....


!!!! یــَـعـنـی بــُـــــــــــرو ....!!!!


گـاهــی چـِـقــَـدر خِــنــــگ مـیـشــویـم .... 

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

مرد باید ته ریـــــش داشته باشه...

 

پیرهن مـــــردوونه بپووشه....

 

آستینـــشو تا آرنج بزنـــه بالا....

 

قـــدش هم انقد بلندتر از زنـــش باشه که...

 

وقتی زنـــش میخواد بووســـش کنه...

 

بـــره روو نوک ِ پنجـــه هاش ..!

 

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

برای دیـــــگران تنـهـا یک نامــی


و تنهـا نام تـــو بـرای من یک دنیـــــاست!


 همه ی دنیـــا بـــرای من


خلاصـــه شده در چهار حــــرف...

 

 ~> [ مـــــادر]<~

 

 

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

درخــــــــاطری که تویی دیگران فراموشن

 

 

بگذار ارام درگوشت بگویممیـــــــــــخواهمـــــــــــتاین خلاصه ی حرف های عاشقانه ی دنیــــاست

 

 

 

 

 

بـــــدون من شــــــــاد تره

 

 eshgz_21.jpg

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

خـــــــــدایا بـــــــاور کـــــــندیگــــــــه نــــه طــــــاقت دوبــــــاره شــــــکستن و دارمنـــــه حــــــس دوبـــــــاره ســـــــاختن را.. .

 

 

 

 

 

و چقدر دیر می فهمــــیمکه زنــــــدگیهمین روزهــــاییست که منتظر گذشتـــنش هستیم

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

و امــــــروز  

                                                      

روزي ديــگر است.. سرشار از رمز و رازهاي مخصــوص خود

 

كسي چه ميـــداند

 

شايد امــــروز همـــان روزي باشد كه منتـــظرش بودي!

 

 

 

 

 

 

دور باشـــی و تــپــــــنده


بهتــــــــر است از ایـــن که …


نزدیـــک باشی و زننـــــــده


این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی …


دیگر تنـــــــــها نخواهی بود …

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

دلم بهـــانه ای میخواهد برای ادامــــه زندگی…

 


    مثل یک بوســـه عاشقانه که یادم بیاورد هنـــوز زنده ام !

 

 

 

 

کاش میدانستی 

 

 
برای داشتن تو
 
 
دلی را به دریـــا زده ام
 
 
که
 
 
از آب واهمه داشـــت 

   

 

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 


این روزهـــا ، تلخم


تلخ می‌‌نویســم
تلخ فکـــر می‌کنم


این روزهـــا


دست برداشـــته‌ام از توجهِ بی‌ وقفه به حضــور آدم ها


پرهیز می‌‌کنم از ثبتِ وجود‌هـــایی‌ که ماندگــاری ندارند


این روزها ، تلــخ تر از همیــشه


از همــه ی آدم‌ها بریــده ام

 

 

 

بعضیـــا تو زندگیت نقش دیـــوار لق و بازی میکنن

 

 

نه دوست داری خرابشــون کنی ؛ نه میتونی بهشــون تکیه بدی …

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

مـــــــــــــادر من را ببخـــــش

 

آنکــس که به خاطـــرش قلبت را شکســتم

 

تنـــــهایم گذاشت

 

 

 

 

 هی فلانــــــــــی

 

زنـــدگی شایــد همـــین باشد 

 

  خوردن یک فریب ســاده و کوچــک ،

 

آن هم از دســت عزیـــزی که دوستش داری !!!

 

هی فلانی زندگی باید همین باشه

 

 

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

ﻋﺸــــــﻖ!!!


ﻫـــــــــــﻪ .....


ﺑــــــــﯿــﺎ '' ﺷﯿﻨﺶ '' ﻣﺎﻝ ﺗﻮ!


ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﺭﺍ '' ﻋـــــــــــــــــــــــــﻖ'' ﻣﯽ ﺯﻧﻢ


 

 

 

 

 

تو رفتــــــه ای


و من از تنــــهایی


کــــــــکَم هم نمی گــــزد دیگر!


حالا باز هم بگــــو دروغ گفتن بلد نیســــتی!

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 یه وقتــایی که دلت گرفــته ؛

بغــض داری

آروم نیـــستی !


دلت براش تنـــگ شده ....


حوصله ی هیچكــسو نداری !


به یاد لحظه ای بیفت که :


اون همه ی بی قـــراری های تــو رو دید؛


امــا ....


چشمـاشو بست و رفـــــــت ... !!!

 

 

 


حمــــاقت که شاخ و دم ندارد


حماقت یـــــعنی منانقدر میـــروم که دلتنـــگ من شوی


خبر از دلـــتنگی تو نمیشود


برمـــیگردم چـــون دلتنگ تـــو میشوم

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

 

هیـــــچ گاه


به خاطر هیـــــچ کس

دست از ارزش هـــــــایت نکش

چون زمانی که آن فرد از تـــــــــو دست بکشد

تـــو می مانـــی و یک "من بـــــی ارزش"

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

خدایــــــا

 


 حرفهایم بـــوی ناشـــــکری می دهند این روزهـــا

 


امـــا تـــــــو..

 


بگـــذار به حســاب تنهایی و دردی که می دانـــــی...!

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

 


ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎ ... ﭘــــﺪﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣـــﻦ ﻣﯿﻤﺎﻧــﺪ

 

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

یــــــک روز

 


فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت ...


و


شما رو متوجه خواهد کرد که


چرا


هرگز


با هیچکس دیگری دوام نیاوردید ...!!!!!

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 احســــــــــــــــــاس زیــــبا

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

نگـــران نباش اگر

 

 

جوابــــــ خوبی هایتــــــــ بدی ستـــــ !!!

 

 

اشــــکـــــ پاداش کسیستـــــــ که

 

 

دستـــهایش نمکــــــــــ ندارند...!

 

 

 

 

 

 

بدترین حسرتی که در زندگی میخوریم

 

از کارهای خطایی که مرتکب شده ایم ، نیست

 

 از این است که…

 

 

 کارهای درست را برای کسی که لیاقتش را نداشته

 

 

انجام داده ایم ...

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

بی تفـــــــــــــــــــــاوت باش…

 

به جـــــــهنم !

 

مگر دریا مُـــــرد از بی بارانــــــــی ؟!

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 


تنهــــایی هم برای خودش عالمـــــی دارد …

 


حداقل خیالت راحت است که دیگر دلــــت نمیشکــــند !

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *
هــیچ نــبوב


آدمشـــ ــ کــردم


با تـ ـــعریفــ هـآے مـטּ شــخصیتــــ ـــ پیدا کــرב


غـ ـرورش را مدیــوטּ مـטּـ استــ ـــ


زیاב مغــ ـــرور شـــد


زیــآב از خـــوبــﮯهای نــداشته اش بــرآیش گـ ــفتم


باور کـــرב ومـــرا کــوچکــ ـــ בیــد


ورفتـــ ــ ــ

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *


پای یه عــــلف هرز رو هر قــــدر هم که آب و کــــود بریزیواســـت میــــوه نمیاره..دقـــت کن برای کــــی یا چی وقت میذاری!  گاهی شاپرکــی را از تار عنکبــــوت می گیری.


خیلی آرام تا رهایـــش کنی.شاپـــرک میان دستانت لـــه می شود...


نیت تـــو کجا و سرنوشـــت کجا

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *


من از خودم هم بریــــده ام تو مرا از رفتنــــت میترسانی؟!!من اگر از رفتنــــــت میـــــــترسیـــدمهرگز نمیگفتم "دوســـتت دارم

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *زندگـــی می کنم و برایــش دلیل هــم دارم


دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو

نوشته شده در ساعت توسط خـــانوم ســـــتاره *


قالب جدید وبلاگ پيجك دات نت