--•(-• _هشدار _•-)•--

لطفا به ارشیو سر بزن *افکارات من * 
  این وبلاگ مخصوص بچه ها ...!Y
قبل ازنوشتن نــظـــــر در قسمتComment
برای گرفتن کد دکمه space را بزنید
لطفا تو همین پست [ نـــــــــــظـــر ] بذاری

Fine
____________________________
|| |خـــانوم ســـــتاره *|

 

 

 

 

 

خـــــــــدایا بـــــــاور کـــــــندیگــــــــه نــــه طــــــاقت دوبــــــاره شــــــکستن و دارمنـــــه حــــــس دوبـــــــاره ســـــــاختن .. .

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

و امــــــروز  

                                                      

روزي ديــگر است.. سرشار از رمز و رازهاي مخصــوص خود

 

كسي چه ميـــداند

 

شايد امــــروز همـــان روزي باشد كه منتـــظرش بودي!

 

 

 

 

 

 

دور باشـــی و تــپــــــنده


بهتــــــــر است از ایـــن که …


نزدیـــک باشی و زننـــــــده


این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی …


دیگر تنـــــــــها نخواهی بود …

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

دلم بهـــانه ای میخواهد برای ادامــــه زندگی…

 


    مثل یک بوســـه عاشقانه که یادم بیاورد هنـــوز زنده ام !

 

 

 

 

کاش میدانستی 

 

 
برای داشتن تو
 
 
دلی را به دریـــا زده ام
 
 
که
 
 
از آب واهمه داشـــت 

   

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 


این روزهـــا ، تلخم


تلخ می‌‌نویســم
تلخ فکـــر می‌کنم


این روزهـــا


دست برداشـــته‌ام از توجهِ بی‌ وقفه به حضــور آدم ها


پرهیز می‌‌کنم از ثبتِ وجود‌هـــایی‌ که ماندگــاری ندارند


این روزها ، تلــخ تر از همیــشه


از همــه ی آدم‌ها بریــده ام

 

 

 

بعضیـــا تو زندگیت نقش دیـــوار لق و بازی میکنن

 

 

نه دوست داری خرابشــون کنی ؛ نه میتونی بهشــون تکیه بدی …

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

مـــــــــــــادر من را ببخـــــش

 

آنکــس که به خاطـــرش قلبت را شکســتم

 

تنـــــهایم گذاشت

 

 

 

 

 هی فلانــــــــــی

 

زنـــدگی شایــد همـــین باشد 

 

  خوردن یک فریب ســاده و کوچــک ،

 

آن هم از دســت عزیـــزی که دوستش داری !!!

 

هی فلانی زندگی باید همین باشه

 

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

ﻋﺸــــــﻖ!!!


ﻫـــــــــــﻪ .....


ﺑــــــــﯿــﺎ '' ﺷﯿﻨﺶ '' ﻣﺎﻝ ﺗﻮ!


ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﺭﺍ '' ﻋـــــــــــــــــــــــــﻖ'' ﻣﯽ ﺯﻧﻢ


 

 

 

 

 

تو رفتــــــه ای


و من از تنــــهایی


کــــــــکَم هم نمی گــــزد دیگر!


حالا باز هم بگــــو دروغ گفتن بلد نیســــتی!

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 یه وقتــایی که دلت گرفــته ؛

بغــض داری

آروم نیـــستی !


دلت براش تنـــگ شده ....


حوصله ی هیچكــسو نداری !


به یاد لحظه ای بیفت که :


اون همه ی بی قـــراری های تــو رو دید؛


امــا ....


چشمـاشو بست و رفـــــــت ... !!!

 

 

 


حمــــاقت که شاخ و دم ندارد


حماقت یـــــعنی منانقدر میـــروم که دلتنـــگ من شوی


خبر از دلـــتنگی تو نمیشود


برمـــیگردم چـــون دلتنگ تـــو میشوم

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

 

هیـــــچ گاه


به خاطر هیـــــچ کس

دست از ارزش هـــــــایت نکش

چون زمانی که آن فرد از تـــــــــو دست بکشد

تـــو می مانـــی و یک "من بـــــی ارزش"

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

خدایــــــا

 


 حرفهایم بـــوی ناشـــــکری می دهند این روزهـــا

 


امـــا تـــــــو..

 


بگـــذار به حســاب تنهایی و دردی که می دانـــــی...!

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

 


ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎ ... ﭘــــﺪﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣـــﻦ ﻣﯿﻤﺎﻧــﺪ

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

یــــــک روز

 


فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت ...


و


شما رو متوجه خواهد کرد که


چرا


هرگز


با هیچکس دیگری دوام نیاوردید ...!!!!!

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 احســــــــــــــــــاس زیــــبا

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

نگـــران نباش اگر

 

 

جوابــــــ خوبی هایتــــــــ بدی ستـــــ !!!

 

 

اشــــکـــــ پاداش کسیستـــــــ که

 

 

دستـــهایش نمکــــــــــ ندارند...!

 

 

 

 

 

 

بدترین حسرتی که در زندگی میخوریم

 

از کارهای خطایی که مرتکب شده ایم ، نیست

 

 از این است که…

 

 

 کارهای درست را برای کسی که لیاقتش را نداشته

 

 

انجام داده ایم ...

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

بی تفـــــــــــــــــــــاوت باش…

 

به جـــــــهنم !

 

مگر دریا مُـــــرد از بی بارانــــــــی ؟!

 

 

 

 

 

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 


تنهــــایی هم برای خودش عالمـــــی دارد …

 


حداقل خیالت راحت است که دیگر دلــــت نمیشکــــند !

|| |خـــانوم ســـــتاره *
هــیچ نــبوב


آدمشـــ ــ کــردم


با تـ ـــعریفــ هـآے مـטּ شــخصیتــــ ـــ پیدا کــرב


غـ ـرورش را مدیــوטּ مـטּـ استــ ـــ


زیاב مغــ ـــرور شـــد


زیــآב از خـــوبــﮯهای نــداشته اش بــرآیش گـ ــفتم


باور کـــرב ومـــرا کــوچکــ ـــ בیــد


ورفتـــ ــ ــ

|| |خـــانوم ســـــتاره *


پای یه عــــلف هرز رو هر قــــدر هم که آب و کــــود بریزیواســـت میــــوه نمیاره..دقـــت کن برای کــــی یا چی وقت میذاری!  گاهی شاپرکــی را از تار عنکبــــوت می گیری.


خیلی آرام تا رهایـــش کنی.شاپـــرک میان دستانت لـــه می شود...


نیت تـــو کجا و سرنوشـــت کجا

|| |خـــانوم ســـــتاره *


من از خودم هم بریــــده ام تو مرا از رفتنــــت میترسانی؟!!من اگر از رفتنــــــت میـــــــترسیـــدمهرگز نمیگفتم "دوســـتت دارم

|| |خـــانوم ســـــتاره *زندگـــی می کنم و برایــش دلیل هــم دارم


دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو

|| |خـــانوم ســـــتاره *

نگــــــران اشک هایم نبـــاشاز لبخــــندم بترس که معنایــــــشاشــــک های فردای توســـت !!

ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺯﻭﺩ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ… !ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ، ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ


ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﮕﻔﺘﻨﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ


ﮔﺎﻫــــــــــــــــﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﮕﻔﺘﻦ


ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻫﺎﯾﺸـــــــﺎﻥ

 اره ﺁﺩﻡ ﻫﺎ  کلا ﺯﻭﺩ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

|| |خـــانوم ســـــتاره *


آنان که عشــــــق را میفهمند


عذاب میکشــــند


و آنان که عشـــق را نمیفهــــمند


عذاب میـــدهند

|| |خـــانوم ســـــتاره *ســـــــــــــــــال نـــــــو مــــــبارک

|| |خـــانوم ســـــتاره *

میترسیــــدم از نبودنت و از بودنت بیشــتر!!!نداشتنت ویرانـــم میکند و داشتنت متوقفـــم...

وقتی نیســتی کسی را نمیخـــواهمو وقتی هســـتی تو را میخواهم...


|| |خـــانوم ســـــتاره *آهـــای فلانـــــــی . . .


 به زخم هایـــم خیره نــشو !


خودم می دانــم عمیقنـــد . . .


 با نگاهت به آتش میکشــــی وفاداریـــم را !ﺍﯾــﻨـــﻘـــﺪﺭ " ﺗـــﻌـــﻮﯾـــﺾ " ﻧــﮑــﻦ ...ﺑـــﻪ ﺧــــﺪﺍ ﮔـــﺎﻫـــﯽ ﻣــﯿــﺘــﻮﺍﻥ ﺭﺍﺑــﻄــﻪ ﻫــﺎ ﺭﺍ " ﺗــﻌــﻤــﯿــﺮ " ﮐـــﺮﺩﺣـــﺘــﯽ ﺑـــﺎ ﯾـــﮏ ﻟـــﺒــﺨـــﻨـــﺩ ﻋــﺎﺷــﻘــﺎﻧــﻪ...

|| |خـــانوم ســـــتاره *

[3/>]دلــــــــــم


با مشـــــت دیگران کـَـکش هم نمیگزد


امـــــــــــــــــــــــ ــــــــا


اخمـــ تـــــــو


خردش میکند


چه رســـــــــد به


قـــهر و نبودنـــــت...

|| |خـــانوم ســـــتاره *

کــــاشــــ میـــ شــــد


روبـــروی پنجــــره ای نیمــــه بــــاز


رو به برکــــــــه ای ارام


گذشتــــه را دفــــن کـــرد


لحظـــــاتی را شـــــاد شــــد


آرامـــــ نشـــــست


و مرگـــــــــــــــــ را در فنـــــجانی زیبـــــا


ســــرکـــــــشید


|| |خـــانوم ســـــتاره *
من نه عاشــــق هستمنه محتاج نگاهــــی که بلغزد برمن!من خودم هســــتم و آن حس غریــــب

که به صدعشق و هــــوس مـــی ارزد
کاش میدونـــستی


اونی که نشســــته


همیشه خســـته نیست !


شاید جایی برای رفـتن نــــــداره …!!!_______________________________
مَــتــرسَـــک ، حــرف ِ دلــت را خــوب میــدانَــم،!!!میــدانَــم دَرد دارد ٬ باشــــی ُ


وجـودت را هیـچ بدانـَنـد......چه زیبــــا می گفت مترسک وقتــــی نمیشودرفــــت
همین یــــک پا هم اضافیـــــست....

|| |خـــانوم ســـــتاره *


برهنه ات میکنند تا بهتــرشکسته شوی


نترس گردوی کوچک!انچه سیــاه میشود روی تو نیست


 دست انهاست.. كاش میفهمیدند


آنكه برای بدست آوردن محبتت حاضـــر است


تــنش را به تو بسپارد


فاحشــــــه نیست
هرچه مغرور تر باشـــــی

تشنه ترند برای با تو بودن...


و هرچه دســـت نیـــافتنـــــی باشی

بیشتر به دنبالت می آیند...


امان از روزی كه غروری نداشته باشی

و بی ریا به آنها محبت كنی...


انوقت تـــــو

را که نمیبینــــد هیچ ...


از كـــنارت عبور میكنند


 به  همین ســــادگی....!!!

|| |خـــانوم ســـــتاره *هـــر بار که کودکانه دست کسی رو گرفتــــمگم شـــده ام !ترس من از گــــــم شدن نیســـــت ..ترســـم از گرفـــتن دستی ست که بی بـــهانه رهایــــم کند !

سهــم من از دنیــــــــــــا


نداشتن استــــــــــــ ...


تنهـــــا قدم زدن در پیاده رو هــــــاو فكـــــــر كردن به كســـــی كههیــــچ وقتـــ نبود...!!!

|| |خـــانوم ســـــتاره *