--•(-• _هشدار _•-)•--

لطفا به ارشیو سر بزن *افکارات من * 
  این وبلاگ مخصوص بچه ها ...!Y
قبل ازنوشتن نــظـــــر در قسمتComment
برای گرفتن کد دکمه ENter را بزنید
لطفا تو همین پست [ نـــــــــــظـــر ] بذارید
____________________________
|| |خـــانوم ســـــتاره *|

 

 

 

 

آرامـش وجــود مـن ...

بــودنــم در آغــوش مــردانــه ات است ..

بگـذار حـســودان ...

هــرچـه می خــواهـنـد بگــویـنـد !جــز تـو و عـشــق تــو .....

 

تـمـوم دنـیــــــــــــا .. پَــــــر ♥
|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 


"ملکه شیـــشه ای"

ملکه ها همه شــــبیه همند


بی اعتنا ، قــــــــــوی ، مغــــــــرور


ولی فقط بعضیاشــــــــون شیشه اینـــد..


اونایی که شکســــتن و باچشمای بسته ام ازبرمـــــیخوننـــد...

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

برگـــــــــــــــرد  تا وقتی هنوز حس ما گــــــــــــرم است

 

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

 

ﺳــالـها بــــعـد...ﻗـرار نــیـسـت ﺍﺗــفــاقـی بـیفـتــد !

ﻧــه در آغوش ﺩﯾــگری غــلت مـــیـزنـــم و ﻧــه سر کـسی ﺩﯾـگـــر را ﺭﻭﯼ

شـانـه هـایـــم ﻧــگه می دارم !

ﺳــــالها بــعـد ...

ﻣن در گــــوشـه ای از این دنیـا ﺩر یـــک خیابـان ﺩســت در جــــیـــب ،

ﭘـیاده روی ﻣـــیکنــم ﻭ ﻣدام ﯾک آهنــگ ﺭا زیـر ﻟﺐ ﺯﻣـــزمـه میکنم...

ﺳــالـــها بـعـد...

ﻣﻦ ﻫمــیـنـم ﮐـه مـیـبـیـنـی ﻋـصـبی ، غـیـر قابـل تـحـمـل و یــخ !

ﯾخ تـــر از هر مــوقــع

ﺳـــــالــــها بـــــعد...

ﻫــنوز هم من ﺑــه ﯾادت ﻣــیــفــتــم ﻭ ﻧمی دانم تو کجـایــی ﭼــه مـیخـوری

ﭼــه مـیـپـوشـی ﻭ ﺑـا ﭼﻪ ﮐﺴﯽ " ﻫﻢ ﻋﺷﻖ " ﺷﺪﻩ ﺍﯼ !

 

ﺳـــــالـــها بـــــعد...

ﻣـن پـشـیـمـانـم ﭼـون دیـگـر هـیـچ کـس را ﺍﻧـدازه تـو دوسـت نـخـواهـم داشـت

تـو هـم بـی شـک تـنـهایـی ﭼـون بـاز هـم دیـگر کـسـی تـو را انـدازه مـن ﺩوسـت

نـخـواهد داشـت ســـــــالــــــها بــــــعد...

 

نه جـایـمـان خـوب است و نـه حـالـمـان...

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

 

اهنگ یا هیشکی یا تـــو عبدالمالکی رو به عشق عشقم گوش میدم

 

 

همه میگن که میری منو تــــرکم میکنی
نمیدونن بیشــــــــتر از هر کی تو درکـــــــــم میکنی
نمیــــــدونن منو تو جونمون بســــــته به هم
نمیـــــدونن تو تمومه غمامو کـــــم میکنی

 

 

 

همه میگن نباید به تو وابســــــته بشم
آخه مگه میشـــــه من از عشق تو خـــــسته بشم
اونا که نمیـــــدونن منو تو عشق همیم
تازه میخوام همونکه عشــــــقم ازم خواسته بشم

 

یا هیـــــشکی یا تو
میخوام نگاتو
از من نگیری اون خـــــنده هاتو
این دل به جز تو عشــــقی نمیخواد
میخوام صداتو یا هیشکی یا تــــــــــو

 

 

 __________________________

 

 

 

 

 

بالاخره با خودم کنار امدم 

عشق

به خاطـــر تو از جونــــمم میگذرم اینو  خوب میدونستی زندگی الانم  در برابرش که دیگه چیزی نیست یه هفته تمام با خودم فکر کردم تنها راهش این بود باید یه کاری میکردم ازم متنفر شی محال بود جز خودم کسی بتونه منو از تو جـــدا کنه چون ایمان داشتم توام دیونه وار عاشقمی. اما فدای تو بشم تا کی ؟داشتیم با اتیش عشقمون خیلیارو  اتیش میزدیم.گناه دیگران چی بود که به پای من بسوزن .من اضافی بودم اونیکه باید میرفت من بودم

عشق من اگه قسمت هم باشیم روزگار ما رو به هم میرسونه اینو بسپریم به روزگار که چرخ گردونه

شایدم جدایــــیمون خاست تقدـــــیره

اینم یـــادت نره از این به بعد بــدون تو من هیــــچ هیچم

 بذار یکیمون زندگــی کنه من که دیگه تمـــوم شـــدم .من نفس میکشم به یاد خاطراتمون

اخ چه حالـــی دارم دنیام تاریـــک و سیاست.

   دارم خـــفه مــــیشم اما واسه ارامش همیشگی تو من هر کاری میکنم .تو دیگه بخند میدونی که من عاشق خندهاتم

[مگه نه عشقم مگه نه؟ اصلا ما چرا متابی رو اورده بودیم من جولوش خودشیرین بازی در بیارم, هـــا ؟ بگو هـــا]

 اخه چپیم شد رقص؟

 

 94/8/5

 

 

 

برای جلوگیری از “پــــس رفــت” ، “پس بایـــــد رفت”


هـــر “چالـــــه ای” ، “چاره ای” به من آمــــوخت

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

 

 دارم چوب دلم و میخورم آخ خدا من خیلــــــی داغونم

 

من چه مرگـــــمه ؟؟ من دارم چیکار میــــــکنم ؟؟  وای دارم آتیــــــش میگــــــــــیرم

 

 

 94/8/3

 

 

 

عشــــــــــــــــــــق ممنوعــــــــــــــــــــه

 

اصلا یه روز فکرشو میکردم منم دچارش بشم وای خدا چقد سخته

 

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 


سیـــگار من " نگــــــران حال من استــــ."
قاتــــل من باش ســـــــــــــیگارتو اگر نکُــــــــــشی

 

خاطرات می کُشـــــــــــند

 

 

 

 

آنقدر بغـــــض هایم را فرو دادم و خـــــندیدم ...

 

 

خـــدا هم باورش شـــد چیزی نیســـت!

 

 

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 این روزهـــا خیلی چیزها دســــت من نیست...مثل خاطراتــــی که از دستـــم افتــــاد...

مثل دلـــی که از دســـت تو افـــتاد و شـــکست

 

 

 

 

 

 

 

 

وقتی به این ســـــادگی دیگران جای خالیـــت را پر  که نه خـــوش میکنندو وقتی دیـــگر از شنیدن نامت دلــــگرم نمیشوم

و حتی ,دســت و دلم نمی لرزد

لعنــت به تو

یاد تو

روزهـــای صرف شده با تـــو

اخــــر

به تو چه ربــــطی دارد حال من خـــوب است یا نـــه؟..!!!

 

 

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

وقتـــي از كسي كه دوســـتش داري

 

هيچ خبـــــــــري نيست 

 

نگرانـــش نباش ! چون هـــمه چي آروم و روبــــراهه

 

اتفاقا حالشــم خیلــی خوبه ! میدونـــی چرا؟؟؟

  چون واســـه هميـــشه

 

فراموشت كرده ... !!!

 

 

 

 

من درد میــــــــکشم

 اما تو چشــــــــــــمهایت را را ببند
 

سخــــت است بدانـــم

میبـــینی و بی خیــــــالی

 

آرزوی خیلـــی ها بودم

از آن دســـت نیافتنی هــــــایشان….

ســاده اســیرت شدم که قــــدر ندانســـتی…!!!

 

دلــم را برایـــش سوزانــــدم…!


گرمـــش که شــد، با خاکســـــــترش نوشت  

                                           

خداحافظ

 

 


 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

زندگـــــــی میکنــم ...

 

حتی اگر بهـــــترین هایم را از دست بدهـــم!!!

 

چون این زنــــدگی کردن است که بهتــرین های دیـــــــگر را برایم میــسازد

 

بگــــذار هر چه از دســـت میـــرود بــــــــــرود؛

 

من آن را میخــــواهم که به التماس آلـوده نباشد، حتی زنــــدگی را .

                                                                                                                    - ارنستو چگوارا

 

 

 

 

دیــروز با حسیـــن داداشم حرف زد و تاییدشـــو گرفت اره دیگه اینه عشق مــــن[5/23]

 

 

 

 

 

 


شايد این خواســــت خدا باشد


كه ابتدا بســــياری افراد نامــــــناسب را بشناســـی و


سپس شخــــص مناســــب را

 

به اين ترتيــــب وقتی او را يافتی قدر یافــــته هایت را بدانی و


بهتر شـــكر گزار خــــدا باشی


 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

خیلی وقت به اینجا سر نزدم وبهش نرسیدم

از 26 فروردین یه اتفاق خیلی قشــــــنگ تو زندگیم افتاد که اصلا تنهایی نداشتم که بخام اینجا پــرش کنم

 با ورود امـــــــــــــیرمهدیم به زندگیم با همه قشنگیاش ارامشش خندهاش  دوست داشتنای بی توقعش

 روزا دیگه جور دیگه ست دنیا واسم رنگ دیگه ست  وای وای که من دیونشم .. صادقانه بگم عشقای قبل از تو سو تفاهم بووووووووووووووووووود

حسودی نکن منم شاید عین تو یه زمانی تو باتلاق توهم بودم . اما بدون منم  بعد عشق هدر دادن به ادمای بی ارزش و اشتباهی به خاست خدا تازه سرپا شدم و 6 ماهی هست که روزام هر روزش قشنگتر از دیروز

پس توام تا دیر نشده پاشو بیرون بریز هر اشغالی و که جاش سطل اشغاله ... جارو واسه ادمای با ارزشی که قدر دوست داشتن میدونن باز کن که عشق دوطرفه قشنگترین حس دنیاست

 راستی اهنگ حمید عسگری ماه من [کاش تو رو زودتر از اینا میدیدم] با همه قشنگیاش مال تو همه دنیام

دوست دارم تا ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

عاشق کوچلوی سر به هوات [ Reihanat ]

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *|

 

 

 

 

 می گویند لیـــــاقـــت نداشت ...

اما ...

 انـــها نمی دانند که تو فقـــــط دوستم نداشتی

همین ...


من عاشــــــقانه دوستش دارم


و او عاقلانه طـــــردم مي کند


منطــــق او، حتي از حماقت من هم احمقـــــانه تر است ...

 

 

 

 

 گاهي اوقات اتفـــــاقي به تو فكر ميكنم...


آنقدر اتفــــــاقي..


كه با هر اتفــــــاقي به تو فــــــــــكر ميكنم!

 

 

 

 

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

مــــــن 


از جهنـــــمی عاشقـــــــــــــــــانه 


به بهشـــــــــتی بی عشـــق


رانــــــــده شـــدم 

 

 

 

 

ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺁﺯﻣـــــﻮﺩﻥ ﻧﺒـــــﻮﺩ ....


ﺧــــﻮﺩﻡ ﺧـــــﻮﺏ ﻣـــﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘــــــﻢ


ﻣﺜــــﻞ ﻫﻤﯿﺸـــــﻪ ...


ﻣﻐﻠﻮﺑـــــﯽ ﺍﺯ ﭘﯿــــﺶ ﺑﺎﺧﺘـــــﻪ ﺍﻡ ...


ﻣُـــــﭻ ﺍﻧﺪﺍﺧــــﺘﻦ ...


ﺑﻬﺎﻧـــــﻪ ﺍﯼ ﺑــــــﻮﺩ ...


ﺗــــــﺎ ﺩﺳﺘـــــﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﯿـــــﺮﻡ !!...


|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

93/12/23

 

 

           مــــیگن اســــفندی که باشی میشی ته تغـــــاریه خدا     

 

 یه فــــرشته کوچلو دیگه به جمع خونواده ما اضافه شد

 

[مـــــــــانلی]  عزیزم زمینــــــی شدنت مبـــارک

 

~>[ aMe SetaraSh]

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

بیچــــاره دلم


    با دیدنت باز هم لرزید


    نمیدانست تو همان بی وفــــای دیروزی


    بیچـــاره دل است


    عقـــــل ندارد

 

 

 


هـــر بار که کودکانه دست کسی رو گرفتــــمگمشـــده ام !ترس من از گــــــم شدن نیســـــت ..ترســـم از گرفـــتن دستی ست که بی بـــهانه رهایــــم کند !

 

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

گذاشتــم به دارم بکشنــد!بــی گنـــــــــاه بـــودم اما….

 


حوصلـــه اثبـــاتش را نـــداشتم…!

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

ﺗﻮ ﻣــــﺮﺍ ...
ﺁﻧﻘـــــﺪﺭ ﺁﺯﺭﺩﯼ ..


ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻮﭺ ﮐﻨــــﻢ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺕ ..
ﺑﮑﻨـــﻢ ﺩﻝ ﺯ ﺩﻝ ﭼﻮﻥ ﺳـــﻨﮕﺖ ..


ﺗﻮ ﺧﯿـــﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ ..
ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﺍﺯ ﻗﻠﺒـــﺖ ..


ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﺩﻭﺭﺗـــﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻫﺎﯾﺖ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻨـــﺪﯼ ..
ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔـــﻮﯾﯽ :
ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺳــﻮﺯﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﺸــﻖ ﻭﻟﯽ ..


ﺑﺮ ﻧـــﻤﯽ ﮔﺮﺩﻡ ﻧﻪ !!!
ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﺁﻧﺠــﺎﯾﯽ


ﮐﻪ ﺩﻟﯽ ﺑﻬـــﺮ ﺩﻟﯽ ﺗـــﺐ ﺩﺍﺭﺩ ..
ﻋﺸﻖ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ ..
ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻥ ..


ﺩﻟﺖ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺩﻟــــﺶ ﻣﺜﻞ ﺩﻟﺖ
ﺳﺮﺩ ﻭ بــــی روح ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ..
ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭ شــــده ﺍﺳﺖ ..
ﺗﻮ ﺑﻤـــﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺕ

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 


 گاهــــی هیچ کسی و نداشته باشـــی بهتره.

 


 بــــاور کن.

  بعضـــیا فقط """تنهاتـــرت""" می کنن...

|| |خـــانوم ســـــتاره *|

 

 

 

 

 

یکـــــــ لحظــه جایمــان را بـــا همـ عوضـــــ کنیمـ ...

 

 

شــایـد تــو میفهمیدے چه  قـدر بے انصآفے

 

و

 

  مـــــن  مـــــے فهمیــدمـ  چـ ـرا...

 

 

 

 

 

تـو زندگــــــی..

 

 

یکــ جایی هستــــ ، بعـد از کلی دویـــــــــدن

 

یهـو وایمیستی

 

سرتـــــو میندازی پاییـــــن

 

 

 

و آروم میـــــگی:

 

 

« دیگـــــه زورم نمی رســـه »

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

  خیلی وقت حس نوشتن ندارم

 

 

 

 

 

من بیهــــوده سوختم..

 

 

 

درست مثل یک سیگار روشن

 

 

 

 

 

وســــــط لبهای کسی که سیگـــــاری نیست...!!

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *

 

 

 

 

 

 

میــــدانی ..    

 

                          

دلـــــــــــــــــــــــ ــــــم     

  

 

یـــک آمدن میخــــواهد بـــی هیـچ رفتنــــی !

 

 

 

 

 

                               دل دنیــــــا رو تو خون کــــردی که اینجــــوری تو رفتـــی ....          

 

                                                                     مرتضی پاشایی

 

|| |خـــانوم ســـــتاره *|همیشــه برای فرار از دســــت یکآدم به آدم دیگــــری پناه برده ایـــماعتـــیاد به آدمـــها


..................

کــــاشــــ میـــ شــــد


روبـــروی پنجــــره ای نیمــــه بــــاز


رو به برکــــــــه ای ارام

گذشتــــه را دفــــن کـــرد


لحظـــــاتی را شـــــاد شــــد

آرامـــــ نشـــــست


و مرگـــــــــــــــــ را در فنـــــجانی زیبـــــا

ســــرکـــــــشید


|| |خـــانوم ســـــتاره *

من نه عاشــــق هستم


نه محتاج نگاهــــی که بلغزد برمن!


من خودم هســــتم و آن حس غریــــب

که به صدعشق و هــــوس مـــی ارزد
کاش میدونـــستی


اونی که نشســــته


همیشه خســـته نیست !


شاید جایی برای رفـتن نــــــداره …!!!_______________________________
مَــتــرسَـــک ، حــرف ِ دلــت را خــوب میــدانَــم،!!!میــدانَــم دَرد دارد ٬ باشــــی ُ


وجـودت را هیـچ بدانـَنـد......چه زیبــــا می گفت مترسک وقتــــی نمیشودرفــــت
همین یــــک پا هم اضافیـــــست....

|| |خـــانوم ســـــتاره *


اموخـــــته ام


سکـــــوت کنم در برابر خیانــــــت تلخ


 زیرا براستــــی ایمــــان دارم.


عشق جدیــــدش نه از سر خیرخواهـــــی

بلکه از روی طبیعـــت دوستیانتقـــام قلب شکســـته ام را خواهد گـــرفتبرهنه ات میکنند تا بهتــرشکسته شوی


نترس گردوی کوچک!انچه سیــاه میشود روی تو نیست

 دست انهاست.. كاش میفهمیدند


آنكه برای بدست آوردن محبتت حاضـــر است


تــنش را به تو بسپارد


فاحشــــــه نیست

|| |خـــانوم ســـــتاره *هـــر بار که کودکانه دست کسی رو گرفتــــمگم شـــده ام !ترس من از گــــــم شدن نیســـــت ..ترســـم از گرفـــتن دستی ست که بی بـــهانه رهایــــم کند !

سهــم من از دنیــــــــــــا


نداشتن استــــــــــــ ...


تنهـــــا قدم زدن در پیاده رو هــــــاو فكـــــــر كردن به كســـــی كههیــــچ وقتـــ نبود...!!!

|| |خـــانوم ســـــتاره *خدایـــا قبـــــول کن دیـــگر ...


حـــق با شیـــــطان بود...ادمــــهایت ارزش پرستیـــــدن نـــــدارند!!!

|| |خـــانوم ســـــتاره *
پاره ی تنـــــم به تن دیگری رفتـــــی ؟؟؟عادتــــم را که خوب میـــــدانی ؟؟؟چندشــــم میشود لباســـی را که بر تن دیگـــــری بوده


را بپوشــــــم ....بر نگـــــرد دیگــــر نمیخاهـــــمتمن بیهــــوده سوختم..


درست مثل یک سیگار روشنوســــــط لبهای کسی که سیگـــــاری نیست...!!


|| |خـــانوم ســـــتاره *

دوســتتـــــ دارمـــــ هـــایتـــــــ را بــاور می کــنــــمــ

مثل امضـــای آخــــر نامه هــایتـــــــــ

که می گـــفــتی خون اســتـــــ ولــــی بوی اب انــار میــداد...

میدانی                         قلبـــم را عصـــــب کشی کــــرده ام

نــه از ســـردی نگاهــــی می لـــرزد

و نه از گرمــــی نگاهــــی می ســـــوزد ..

|| |خـــانوم ســـــتاره *


شايــد برايت عجيـــب باشداين همه آرامشــــم...


خودمانی بگويــــمبه آخــــر که برسی فقط نگــــاه ميکنی...
نفـــس میکشــــم


تابه جای مـــــرده ها خاکـــم نکنند


این گــــونه است حال مندیگــــر چیزی نپـــــرس....


________________________________غصه ام از  تنهایی ام نیست...درد من این است که:
هــــر روز از خودم میپــــرسم


مگر خودش مرا انتخاب نکرده بود؟!!!
alone_by_da1x.jpg|| |خـــانوم ســـــتاره *